Juli 22, 2013
STRUKTUR PENGURUS
HIMPUNAN MAHASISWA BIOLOGI (HIMBIO)
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS LAMPUNG
PERIODE 2013-2014VISI: 
          
          Mengoptimalkan peran serta warga himbio dalam segi akademik maupun non akademik


MISI:

          1. Membentuk kader yang loyal terhadap himbio
          2. menjadikan himbio sebagai wadah untuk meningkatkan wawasan ilmu pengetahuan dan                   teknologi 
          3. menjalin hubungan yang lebih baik dengan lembaga eksternal

Ketua Umum                          : Agung Prasetyo                                                       (1117021003)
Wakil Ketua Umum               : Rangga Brahma                                                       (1117021041)
Sekretaris Umum                   : Yuliani                                                                      (1117021055)
Bendahara Umum                  : Galih Cendana Nabilasani                                      (1117021023)

Ketua Bidang I (Kadkep)      : Robith Kurniawan                                                    (1117021046)
Sekretaris Bidang                  : Melinda Juniar                                                        (1117021031)
Anggota Bidang                     :          
1.            Ahmad Yani                                                     (1117021004)
2.            Edelina Sinaga                                                 (1117021018)
3.            Tiara Luthfi MS                                              (1117021049)
4.            Rila Hanifah                                                    (1117021044)
5.            Abdi Tauhid                                                     (1217021001)
6.            Apri Mulyono                                                  (1217021011)
7.            Dwi Nurkinasih                                                (1217021021)
8.            Emilia Apriyanti                                               (1217021022)
9.            Amanda Amalia P                                            (1217021007)
10.    Khorik Istiyana                                               (1217021037)
11.        Kasmita Noviyana                                           (1217021036)
12.        Riza Dwiningrum                                             (1217021067)
13.        Welmi Novia N                                                (1217021073)
14.        Luna Lukvitasari                                             (1217021042)
15.        Wina Safutri                                                     (1217021074)
16.        Henny Indah P                                                 (1217021029)

Ketua Bidang 2 (Saintek)      : M. Sobran Jamil                                                      (1117021028)
Sekretaris Bidang                  : Fenida Septiarina                                                     (1117021022) 
Anggota Bidang                     :
1.               Agra Maysa                                                   (1117021002)
2.               Aini Rahmalia                                                (1117021005)
3.               Sa’adah Ratna K                                           (1117021047)
4.               Widamay Fresha                                            (1117021054)
5.               Vista Noviana                                                (1117021051)
6.               Afrisa Herni P                                                (1217021002)
7.               Etika Julita Sari                                             (1217021025)
8.               Nike HJ Sinaga                                              (1217021052)
9.               Luthfi Kurniati                                               (1217021043)
10.           Sabrina Prihantika                                         (1217021068)
11.           Icsni Poppy Resta                                          (1217021030)
12.           Lu’lu’ Kholidah                                              (1217021041)
13.           Putri Minggar                                                 (1217021060)
14.           Miftakhul Huda                                             (1217021048)
15.           Ria Aulia N                                                    (1217021065)
16.           Santi Naumi S                                                (1217021069)Ketua Bidang 3 (Ekspedisi)  : Rahmat Ori Fiza Paba                                             (1117021040)
Sekretaris Bidang                  : Reni Agustina                                                          (1117021042)
Anggota Bidang                     :
1.               Andrian Isro R                                               (1117021006)
2.               Diah Ratna Ningsih                                       (1117021016)
3.               Nindia Susanti                                                (1117021036)
4.               Debby Sarasmi                                               (1117021014)
5.               Ayu Ayssca B P                                             (1117021009)
6.               Nindya Putri A                                               (1217021054)
7.               Choirun Nisa                                                  (1217021018)
8.               Kadek Wisne                                                 (1217021035)
9.               Mustika Dwihandayani                                 (1217021049)
10.           Lia Anggrainni                                               (1217021039)
11.           Sayu Kadek Dwi Dani                                   (1217021070)
12.           Marli Muda Saputra Daya                            (1217021045)
13.           Amalia Kurnia Putri                                       (1217021006)
14.           Maria Reni Harnani                                      (1217021044)


Ketua Bidang 4 (Kominfo)    : Dany Kurniawan                                                      (1117021012)
Sekretaris Bidang                  : Faizatin Nadya Roza                                               (1217021027)
Anggota Bidang                     :
1.            Anggi Reza S                                                  (1117021007)
2.            Christiana Eka I                                             (1117021010)
3.            Mardhatillah                                                  (1117021029)
4.            Mery Kristiyanti                                            (1117021033)
5.            Wendy Dwi P                                                  (1117021053)
6.            Agustina                                                         (1217021005)
7.            Propalia Utari                                                 (1217021059)
8.            Arum Asterini                        (1217021013)
9.            Dewi Nurainy Anggrainy                               (1217021020)
10.        Fajrin Nuraida                                                (1217021028)
11.        Meri Yuliani                                                   (1217021047)
12.        Indi Maulina                                                   (1217021033)
13.        Radella Hervidea                                           (1217021063)
14.        Putri Rahayu                                                  (1217021061)
15.        Puty Orlando                                                  (1217021062)
16.        Yelbi Rizki Y                                                  (1217021075)

Ketua Biro Danus                  : Debby Desmarini                                                     (1117021013)
Sekretaris Biro                      : Astrid Andriani                                                        (1117021008)
Anggota Biro                          :
1.            Riska Damayanti                                           (1117021045)
2.            Fadilah Suci                                                    (1117021021)
3.            Mirna Annisa                                                 (1117021035)
4.            Maria Dita F                                                  (1117021030)
5.            Nori Irawati                                                    (1117021037)
6.            Nurhaini Wahyu L                                         (1117021038)
7.            Putri Dara Yunda                                           (1117021039)
8.            Eni Prastiani                                                   (1217021023)
9.            Pepti Aristiani                                                (1217021058)
10.        Agung Munandar                                           (1217021003)
11.        Nora Rukmana                                              (1217021055)
12.        Linda Oktaviani                                             (1217021040)
13.        Imamah Muslimah                                         (1217021031)
14.        Rahmawati                                                     (1217021064)
15.        Nikken Fallupi                                               (1217021053)
16.        Nur Bebi Ulfah                                               (1217021057)
17.        Catur Wulandari                                            (1217021016)

Ketua Biro KPD                    : Adi Irawan                                                                (1117021001)
Sekretaris Biro                      : Dewi Okvita Sari                                                     (1117021015)
Anggota Biro                          :
1.         Dwi Lestari                                                      (1117021017)
2.         Umi Latifah                                                      (1117021050)
3.         Siti Marbiyah                                                   (1117021048)
4.         Fadila Sandi                                                     (1117021020)
5.         Wayan Hernawati                                            (1117021052)
6.         Kadek Ariani                                                   (1117021026)
7.         Eka Susilowati                                                 (1117021019)
8.         Try Larasati                                                     (1217021072)
9.         Fahmi Fuadi                                                     (1217021026)
10.     Aska Intan M                                                  (1217021014)
11.     Erika Oktavia G                                              (1217021024)
12.     Asri Rahayu P                                                  (1217021015)
13.     Deasy V Caroline M                                       (1217021019)
14.     Sheila Puspita A                                              (1217021071)
15.     Ambar Prameswari                                          (1217021008)

16.     Jevica Ayu Setia                                              (1217021034)
Posting Lebih Baru
Previous
This is the last post.

0 komentar:

Posting Komentar