PERIODE KEPENGURUSAN 2018
Bidang Sains dan TeknologiKetua Bidang              : Ahmad Ikhsanudin                                       (1617021068)
Sekretaris Bidang        : Nita Reny Karlina                                         (1617021089)
Bendahara Bidang      : Dewi Sartika                                                 (1617021039)


Anggota Bidang         :
1.      Yoga Aji Saputra                                                                    (1617021093)
2.      Ostarica Alqoriani                                                                   (1617021034)
3.      Legi Khaerunnisa                                                                    (1617021020)
4.      Putri Kendari                                                                          (1617021011)
5.      Irni Yuni Minarni                                                                    (1617021047)
6.      Rikhe Alen                                                                              (1617021006)
7.      Erika Clarissa Simamora                                                         (1717021022)
8.      Rina Shintia                                                                            (1717021011)
9.      Dimaz Irawan                                                                         (1717021087)
10.  Mutia Dinda Lestari                                                                (1757021011)
11.  Shella Wijaya                                                                          (1717021005)
12.  Essy Dumayanti                                                                      (1717021032)
13.  Fadlina Athfin                                                                        (1717021090)
14.  Agista Andriyani                                                                    (1717021072)
15.  Dias Anggit Pradini                                                                (1717021004)
16.  Anggi Anggreiny                                                                    (1717021001)
17.  Anisa Danyatul Afifah                                                           (1717021085)
18.  Amirah Afifah Melta                                                              (1717021017)
19.  Devi Irrene Maulina Purba                                                      (1717021083)
20.  Vidia Royanti                                                                         (1717021018)

21.  Enisantaria Br Manik                                                              (1717021060)
Bidang Saintek pada periode kepengurusan 2017 bergabung dengan bidang Ekspedisi menjadi bidang Keilmuan dan EkspedisiPERIODE KEPENGURUSAN 2016-2017

Bidang Sains Dan Teknologi
Kepala Bidang                         : Rosmaida La Sinurat            (1417021105)
Sekretaris Bidang                    : Agung Setia Ningsih             (1417021004)
Bendahara Bidang                   : Lily Utami                             (1517021082)

Anggota :
 1. Dian Anggraini                                                                             (1417021027)
 2. Essy Pratiwi                                                                                  (1417021037)
 3. Nalindri Impitasari                                                                        (1417021081)
 4. Shinta Wulandari                                                                           (1417021111)
 5. Davina Nathania                                                                            (1417021023)
 6. Ketut Mahendri                                                                              (1417021058)
 7. Lasmi Putri                                                                                     (1417021061)
 8.  Benny Hartanto                                                                             (1417021020)
 9. Theodorius Aprienta                                                                      (1417021117)
 10. Nabiilah Iffatul Hanuun                                                                 (1417021077)
 11. Syahnaz Yuliasaputri                                                                      (1417021115)
 12. Rizky Ramadhan                                                                             (1417021066)
 13. Ayu Wulan Septitasari                                                                     (1417021018)
 14. Yunita Sari                                                                                       (1417021131)
 15. Rista Chandra Devi                                                                         (1517021023)
 16. Cahyani Intan Kesuma                                                                    (1517021070)
 17. Adryan Filly Syahputra                                                                   (1517021149)
 18. Edelyn Stephani Salim                                                                    (1517021093)
 19. Berekhya Glori H                                                                             (1517021118)
 20.  Eti Purwanti                                                                                      (1517021036)
 21.  Dicky Afrizal                                                                                     (1517021088)
 22. Septika Nurhidayah                                                                            (1517021159)
 23. Dwi Eka Rahmawati                                                                           (1517021054)
 24.  Mita Dwifitria Rahayu                                                                        (1517021025)
 25. Galang Bagaskoro                                                                               (1517021047)
 26.  Elsa Virnarenata                                                                                  (1517021110)
 27.  Cahya Intan Listiyorini                                                                       (1517021006)
 28. Wuri Artikasari                                                                                    (1517021069)
 29. Fadhillah Khairani                                                                              (1517021053)
 30. Nita Apriyani                                                                                      (1517021029)
 31.  Firli Arliandi                                                                                       (1517021147)
 32. Nabila Ubaidah                                                                                   (1517021129)
 33. Risma Rasmani                                                                                    (1517021043)
 34.   Khodijah Ummu F                                                                              (1517021137)
 35.   Nurul Hanifah                                                                                     (1517021122)
 36. Noufallia Fikri Arra                                                                            (1517021158)
 37. Siti Alfiyah                                                                                          (1517021010)
 38. Muhamad Rizkci Sazilly                                                                     (1517021143)
 39. Vina Novitasari                                                                                   (1517021003)
 40. Renti Melika Putri                                                                                (1517021056)


PERIODE KEPENGURUSAN 2015-2016
Bidang Sains dan Teknologi

KEPALA BIDANG                           : YOVITA SELVIE P.                       (1317021085)
SEKRETARIS BIDANG                  : OKTARINA HUSAINI                   (1317021059)


BENDAHARA BIDANG                 : NUZULUL ISTIQOMAH               (1417021090)

ANGGOTA :

 1. BELLA F.D.                                                                                       (1317021013)
 2. BELLA R.L.P                                                                                     (1317021015)
 3. BELLA NOOR A.                                                                              (1317021014)
 4.  IFFA AFIQA K.                                                                                (1317021038)
 5. SILVIA ANDRIANI                                                                          (1317021069)
 6. SISKA YULIANTI                                                                            (1317021071)
 7. HAFIZ AUZAR                                                                                 (1317021033)
 8.  RIZANI OKTANISYAH P.                                                              (1317021064)
 9. ADHE RAHMA PUTRI                                                                    (1317021003)
 10.  DINI AMBARWATY S.                                                                  (1317021019)
 11. SITI ASIYAH                                                                                    (1317021074)
 12. VINA SILVIANA AGUSTIN                                                           (1317021080)
 13. DEWI ARISKA                                                                                 (1317021018)
 14.  DICKY DWI ALFANDY                                                                 (1417021032)
 15.  DIAN ANGGRAINI                                                                         (1417021027)
 16. ESSY PRATIWI                                                                                (1417021037)
 17.  NALINDRI IMPITASARI                                                               (1417021081)
 18. SHINTA WULANDARI                                                                   (1417021111)
 19.  DAVINA NATHANIA                                                                    (1417021023)
 20.  LASMI PUTRI                                                                                 (1417021061)
 21.  BENNY HARTANTO                                                                     (1417021020)
 22. THEODORIUS APRIENTA                                                             (1417021117)
 23.  ROSMAIDA LA SINURAT                                                            (1417021105)
 24.  AGUNG SETIA NINGSIH                                                             (1417021004)
 25.  NABIILAH IFFATUL HANUUN                                                  (1417021077)
 26. SYAHNAZ YULIASAPUTRI                                                         (1417021115)
 27. RIZKY RAMADHAN                                                         (1417021066) 
 28. AYU WULAN                                                                       (1417021018) 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PERIODE KEPENGURUSAN 2014-2015
Bidang Sains dan Teknologi

Kepala bidang 2 : Sabrina Prihantika (1217021068)
Sekretaris bidang 2 : Iffa Afiqa Khairani (1317021038)
Bendahara bidang 2 : Etika Julita Sari (1217021025) 

Anggota bidang 2 :


 1. Adhe Rahma Putri (1347021003)
 2. Balqis Ananda Putri (1317021012)
 3. Bella Friscilla Dheta (1317021013)
 4. Dea Putri Andeska (1317021017)
 5. Dewi Ariska (1317021018)
 6. Dini Ambarwaty S (1317021019)
 7. Erlin Gustina (1317021023)
 8. Hafiz Auzar (1317021033)
 9. Neria Vicha Ekstiani (1347021006)
 10. Rizani Oktanisyah P (1317021064)
 11. Silvia Andriani (1317021069)
 12. Siska Yulianti (1317021071)
 13. Siti Asiyah (1317021074)
 14. Yovita Selvie Pasaribu (1317021085)
 15. Afrisa Herni Putri  (1217021002)
 16. Erika Oktavia Gindhi (1217021024)
 17. Icsni Poppy Resta (1217021030)
 18. Kasmita Noviyana (1217021036)
 19. Lu’lu’ Kholidah F (1217021041)
 20. Lutfi Kurniati Barokah (1217021043)
 21. Miftakhul Huda (1217021048)
 22. Putri Minggar O (1217021060)
 23. Santi Naomi S (1217021069)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


PERIODE KEPENGURUSAN 2013-2014
Bidang Sains dan Teknologi


Ketua Bidang                         :  M. Sobran Jamil   (1117021028)

Sekretaris Bidang                  :  Fenida Septiarina  (1117021022) 

Anggota Bidang                     :
                                                  1.    Agra Maysa              (1117021002)
2.     Aini Rahmalia          (1117021005)
3.      Sa’adah Ratna K     (1117021047)
4.      Widamay Fresha      (1117021054)
5.     Vista Noviana            (1117021051)
6.     Afrisa Herni P           (1217021002)
7.     Etika Julita Sari        (1217021025)
8.     Nike HJ Sinaga          (1217021052)
9.     Luthfi Kurniati          (1217021043)
10.  Sabrina Prihantika    (1217021068)
11.  Icsni Poppy Resta      (1217021030)
12.  Lu’lu’ Kholidah         (1217021041)
13   Putri Minggar            (1217021060)
14.  Miftakhul Huda         (1217021048)
15.   Ria Aulia N                (1217021065)
                                                  16.  Santi Naumi S           (1217021069)

0 komentar:

Posting Komentar